Domov se zvláštním režimem sv. Luisy

1. 1. došlo k otevření nového zařízení – Domova se zvláštním režimem sv. Luisy, který je součástí Oblastní charity Rajhrad. Nachází se na místě bývalého sociálního zařízení – Chráněného bydlení sv. Luisy. 

Foto zahrady, úvodní

Poslání Domova se zvláštním režimem sv. Luisy

Posláním našeho domova je poskytovat pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost vlivem chronického onemocnění, demencí, a které nejsou schopny nadále setrvat ve svém dosavadním přirozeném prostředí, a to ani s podporou terénních či ambulantních forem sociálních služeb nebo osob blízkých.
 

Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, které jsou situovány v přízemí a v prvním patře budovy.  

Každý pokoj má svoji koupelnu a WC. Klient si může pokoj vybavit vlastním nábytkem, drobnými předměty a uzpůsobit ho svým představám – v případě dvoulůžkového pokoje pak  s ohledem a souhlasem spolubydlícího. V celém objektu jsou zajištěny bezbariérové přístupy. Budova Domova se zvláštním režimem  sv. Luisy je dále vybavena jedním elektrickým výtahem uzpůsobeným pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Služba poskytuje tyto základní činnosti (v souladu s § 50  č. 108/2006 Sb.):

  • Poskytnutí ubytování 
  • Poskytnutí celodenní stravy 
  • Dopomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
  • Dopomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu 
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
  • Aktivizační činnost, kondiční cvičení 
  • Pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů 
  • Dle zájmu uživatelů lze využít i nabízené služby (např. kadeřnice nebo pedikúra)

Cílová skupina

Cílovou skupinou  Domova se zvláštním režimem sv. Luisy jsou senioři ve věku od 55 let se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech (např. obstarávání bydlení, stravy, osobní hygieny, pomoc při vyřizování korespondence, sociálního kontaktu, společenského života…) trpící Alzheimerovou chorobou nebo ostatními typy demence s poruchami kognitivních funkcí.

Služba není určena pro osoby, jejichž stav vyžaduje trvalou nebo ústavní zdravotní péči. 

20220216_160633