Fyzioterapie

41

Ambulantní fyzioterapie je poskytována odborně vzdělanými fyzioterapeuty a je určena pro klienty přicházející s doporučením tj. žádankou od odborného lékaře – nejčastěji neurologa, ortopeda nebo rehabilitačního lékaře, ale fyzioterapii může předepsat i praktický lékař. Na našem pracovišti není možné si nechat procedury rozepsat, protože nemáme rehabilitačního lékaře…Největší počet zájemců přichází k léčbě bolestí vzniklých na podkladě vertebrogenních potíží. Přicházejí však i pacienti po úrazech, operacích, s parézami nervů , CMP,  děti pro VDT – kyfózy, skoliósy, plochonoží atd.

Na naší ambulanci můžete využít terapii funkčních poruch s využitím měkkých a mobilizačních technik, také elektroléčbu, magnetoterapii a vodoléčbu. V nabídce služeb je hydromasážní vana na celé tělo, resp. na dolní a horní končetiny. Součástí ambulance je tělocvična.

Fyzioterapeutky se dále vzdělávají na odborných kurzech a seminářích a mohou klientům nabídnout  DNS techniky, manuální lymfodrenáže, vývojovou kineziologii, SMS systém atd.

Fyzioterapie u hospitalizovaných klientů je poskytována na doporučení ošetřujícího lékaře a jejím cílem je zlepšení komfortu klienta v rámci aktivit všedního dne

Klienti mohou být také ošetřeni jako samoplátci: vodoléčba, klasické masáže a manuální lymfodrenáž, kinesiotape.

Naší snahou je vstřícný a individuální přístup k pacientům. Důraz klademe také na informovanost  pacienta o tom co, jak a proč se s ním bude dít. Podporujeme jeho aktivní přístup a podíl na terapii.

.Od počátku roku 2001 nabízíme půjčování kompenzačních i rehabilitačních pomůcek domů (toaletní křesla, postele, antidekubitní matrace, berle, vozíčky, atd.). Zájem o tyto pomůcky je velký, zájemci se mohou obracet především na půjčovnu pomůcek.

Veškeré informace pro pacienty nebo lékaře na tel: 731 124 471.