Fyzioterapie

41Ambulantní fyzioterapie je zde službou doplňkovou a poskytujeme ji pacientům na doporučení odborného lékaře. Největší počet zájemců k nám přichází k léčbě bolestí vzniklých na podkladě vertebrogenních potíží. Přicházejí však i pacienti po úrazech, operacích, dlouhodobě také klienti s dg. roztroušené sklerózy mozkomíšní, neuropatie, po ablaci mammy apod.

Ve fyzioterapeutickém centru nabízíme terapii funkčních poruch s využitím měkkých mobilizačních technik, taky elektroléčbu a vodoléčbu. V nabídce služeb jsou hydromasážní vany na celé tělo, resp. na dolní končetiny. Od října 2002 byla zavedena léčba magnetoterapií. Součástí ambulance je tělocvična, kde provádíme vysoce individuálně zaměřenou kinezioterapii (cvičení). Našim krédem je vstřícný a individuální přístup k pacientům. Důraz klademe také na informovanost pacienta o tom co, jak a proč se s ním bude dít. Podporujeme jeho aktivní přístup a podíl na terapii.

Od počátku roku 2001 nabízíme půjčování kompenzačních i rehabilitačních pomůcek domů (toaletní křesla, postele, antidekubitní matrace, berle, vozíčky, atd.). Zájem o tyto pomůcky je velký, zájemci se mohou obracet především na půjčovnu pomůcek.

Veškeré informace pro pacienty nebo lékaře na tel: 547 232 223 – žádat přepojení na fyzioterapii.