Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

01
Stejně podstatný jako kvalita života samotného je i jeho závěr. Úmrtí je tématem, kterému se mnozí vyhýbají, zároveň je ale potřeba si uvědomit, že umět komunikovat o „konci“ je zásadní pro obě strany.
V našem hospici si na tom zakládáme. Možná i proto
u nás nikdo nepociťuje samotu a utrpení.

 

„Hospicová neboli specializovaná paliativní péče pro mě není o umírání, ale o životě před pokojným odchodem.“

– Bc. Magda Audyová, vrchní sestra lůžkového hospice v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. 

Pro koho je hospic určen? 

Pokud praktický nebo ošetřující lékař rozhodne, že již byly vyčerpány všechny možnosti k vyléčení, doporučí nemocnému přejít na paliativní, tedy hospicovou péči.

Co si pod hospicovou péčí představit?

V lůžkovém hospici pomáháme pacientům prožívat každý den tak, aby se cítili maximálně komfortně a v bezpečí. Smyslem paliativní péče je zmírnění příznaků provázejících onemocnění takovým způsobem, aby zůstala v maximální míře zachována kvalita pacientova života. Specializovanou paliativní péči poskytujeme pacientům v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. 

O pacienta je komplexně postaráno za spolupráce multidisciplinárního týmu: lékařů, všeobecných a praktických sester, sociálních pracovníků, psychologů, pečovatelů, duchovních a dobrovolníků. Společně s rodinou či blízkými osobami hledají tito odborníci nejschůdnější řešení pacientových obtíží a zmírňují diskomfort spojený s nemocí.

5Lékaři, sestry a pečovatelé jsou pacientovi k dispozici 365/24/7, tedy každý den v roce. Pomáhají tišit bolest, zvládat dušnost, úzkosti, předcházet proleženinám a jsou pacientovi oporou. Protože je pro nás důležité, aby se pacient cítil pohodlně a uvolněně, vycházíme vstříc jeho přáním a požadavkům. Pacient si může do hospice vzít věci, které má rád, tedy například oblíbené květiny, knížky nebo křeslo. 

Příbuzní a osoby blízké mohou pacienta navštívit kdykoliv, čas návštěv není v hospici nijak omezen. V případě zájmu nabízíme možnost ubytování v prostorách hospice. Pokud si to pacient přeje, může ho rovněž navštívit milovaný domácí mazlíček.

Řada studií účinnost a pozitivní dopady specializované paliativní péče potvrzuje. Může výrazně zkvalitnit život pacienta oproti standardní nemocniční léčbě. Námi poskytovaná specializovaná paliativní péče navíc nekončí úmrtím pacienta. Personál hospice je k dispozici pozůstalým i v době truchlení. Pomoc a podpora probíhá formou poradenství a duchovní podpory. Pravidelně také pořádáme komunitní akce a setkávání pro pozůstalé.

 

Na koho se obrátit?

MUDr. Lucie Světláková
primářka Domu Léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Telefon: 731 642 472
E-mail: lucie.svetlakova@rajhrad.charita.cz

Bc. Magda Audyová
vrchní sestra Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Telefon: 739 389 233
E-mail: magda.audyova@rajhrad.charita.cz

Lůžkový hospic, oddělení A731 124 473

Lůžkový hospic, oddělení B731 124 472

Kdo pečuje o nemocného?

9340B41C-437D-4E04-9F4D-9CDB99A45CABO pacienta je komplexně postaráno za spolupráce multidisciplinárního týmu.

Lékaři jsou v hospici přítomni 24 hodin denně; zaměřují se na odbornou pomoc a kladou důraz na potřeby jednotlivce.

Zdravotní sestry, ošetřovatelky a pečovatelky  zajišťují profesionální, důstojnou a pozornou péči.

Sociální pracovnice pomáhají rodinám zorientovat se v sociální problematice (pomoc s vyplněním smlouvy, vyřizování příspěvku na péči apod.) a zároveň jsou oporou i pro nemocného.

Psycholožky jsou podporou v tíživé životní situaci jak pro nemocné, tak pro jejich rodiny a blízké.

Pastorační asistentka je k dispozici pro každého, kdo cítí potřebu sdílet modlitbu nebo vést duchovní rozhovor.

Dobrovolníci můžou s pacientem hrát hry, projít se v přilehlém parku nebo mu dělat společnost na pokoji.

V našem hospici není nikdo sám, pokud to není jeho výslovným přáním. 

Kde nás najdete?

mapka01

 

Sídlíme na ulici Jiráskova 47 v Rajhradě. Při cestě autem pohodlně zaparkujete přímo u budovy hospice.

V případě zájmu o prohlídku hospice nebo konzultaci se sociální pracovnicí je potřeba se předem telefonicky ohlásit. Rádi se vám budeme věnovat. 

 

Kontakt:69443323_2389187121135724_986785606887538688_o

Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
tel.: 547 232 223
fax: +420 530 502 690
www.rajhrad.charita.cz
e-mail: rajhrad@rajhrad.charita.cz

IČO: 44990260, DIČ: CZ44990260
číslo účtu: 304360355/0300