Naše služby

Pomáháme seniorům, nemocným lidem, lidem se zdravotním a mentálním postižením, lidem v sociální a hmotné tísni, ohroženým dětem a mládeži. Poskytujeme služby pobytové i terénní.

Telefonní kontakt na recepci, kde budete přepojeni na konkrétního pracovníka či službu:
547 232 223


LŮŽKOVÝ HOSPIC V DOMĚ LÉČBY BOLESTI S HOSPICEM SV. JOSEFA

Kontakt: 

Příjem pacienta do hospice:

Veronika Blažková, DiS.
sociální pracovnice
Telefon: 730 185 821
E-mail: veronika.blazkova@rajhrad.charita.cz

Mgr. Dana Klodová
sociální pracovnice
Telefon: 739 328 573
E-mail: dana.klodova@rajhrad.charita.cz

Další kontakty:

MUDr. Lucie Světláková
primářka Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Telefon: 731 642 472
E-mail: lucie.svetlakova@rajhrad.charita.cz

Bc. Magda Audyová
vrchní sestra Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Telefon: 739 389 233
E-mail: magda.audyova@rajhrad.charita.cz

Lůžkový hospic, oddělení A: 731 124 473

Lůžkový hospic, oddělení B: 731 124 472\

Mgr. Jarmila Rychnovská
vedoucí sociálních služeb a metodik kvality sociálních služeb
Telefon: 739 389 268
E-mail: jarmila.rychnovska@rajhrad.charita.cz


 

MOBILNÍ HOSPIC SV. JANA

Kontakt:

Mgr. Kateřina Zoufalá
vedoucí Mobilního hospice sv. Jana
Telefon: 737 230 774
E-mail: mobilni.hospic@rajhrad.charita.cz


Mgr. Jarmila Rychnovská
vedoucí sociálních služeb a metodik kvality sociálních služeb
Telefon: 739 389 268
E-mail: jarmila.rychnovska@rajhrad.charita.cz


 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. LUISY

Kontakt:

Bc. Lenka Salajková
vedoucí Chráněného bydlení sv. Luisy a sociální pracovnice
Telefon: 731 405 543
E-mail: lenka.salajkova@rajhrad.charita.cz


 

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Kontakt:

Eva Žilková
vedoucí terénní ošetřovatelské služby 
Telefon: 737 220 084
E-mail: eva.zilkova@rajhrad.charita.cz


 

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Kontakt:

Mgr. Lenka Krutinová
vedoucí terénní pečovatelské služby
Telefon: 731 124 470
E-mail: pecovatelskasluzba@rajhrad.charita.cz


 

FYZIOTERAPIE V DOMĚ LÉČBY BOLESTI S HOSPICEM SV. JOSEFA

Kontakt: 

Mgr. Lenka Dvořáčková
vedoucí fyzioterapie
Telefon: 731 124 471
E-mail: rehabilitace-hospic@rajhrad.charita.cz


 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Kontakt:

Recepce: 547 232 223


 

CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤ A BEZPLATNÉ TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Kontakt:

Bc. Roman Koprivňanský
terénní sociální pracovník
Telefon: 735 794 187
E-mail: roman.koprivnansky@rajhrad.charita.cz


 

NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ VATA V ŽIDLOCHOVICÍCH

Kontakt:

Václav Nečas
vedoucí nízkoprahového centra a sociální pracovník
Telefon: 739 389 264
E-mail: vata.zidlochovice@rajhrad.charita.cz


 

KAVÁRNA SLUNEČNICE

Kontakt:

Romana Karasová
asistentka ředitele
Telefon: 737 230 770
E-mail: romana.karasova@rajhrad.charita.cz


GDPR

Kde nás najdete?69443323_2389187121135724_986785606887538688_o

Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
tel.: 547 232 223
fax: +420 530 502 690
www.rajhrad.charita.cz
e-mail: rajhrad@rajhrad.charita.cz

IČO: 44990260, DIČ: CZ44990260
číslo účtu: 4060027991/6800
Sberbank, a.s.