Mobilní hospic sv. Jana

18Stejně podstatný jako kvalita života samotného je i jeho závěr. Úmrtí je tématem, kterému se mnozí vyhýbají, zároveň je ale potřeba si uvědomit, že umět komunikovat o „konci“ je zásadní pro obě strany.

Pokud si pacient přeje zůstat doma a má rodinu či blízkou osobu, která je ochotna se o něj postarat, je možné specializovanou paliativní péči zajistit formou terénní služby, tedy mobilního hospice. K pacientovi dojíždí multidisciplinární tým, jehož součástí je lékař všeobecná sestra, sociální pracovník, psycholog a duchovní pracovník. Společně s rodinou či blízkými osobami hledají tito odborníci nejschůdnější řešení pacientových obtíží a zmírňují diskomfort spojený s nemocí. 

Služba je dostupná 365/24/7, tedy každý den v roce, podmínkou je pouze podpora rodiny nebo blízké osoby, která se o pacienta stará v době nepřítomnosti multidisciplinárního týmu.

Jako v případě lůžkového hospice, i zde platí, že maximálně respektujeme přání a potřeby pacienta, pomocí medikace zmírňujeme příznaky doprovázející onemocnění, ulevujeme dušnosti, bolesti i úzkostem. Telefonické konzultace v případě zhoršení stavu pacienta jsou samozřejmostí; vše záleží na společné domluvě. Důležité pro nás je, aby pacient netrpěl a aby se za dané situace cítil maximálně komfortně.

Kontakt

Mgr. Kateřina Zoufalá
vedoucí Mobilního hospice sv. Jana
Telefon: 737 230 774
E-mail: mobilni.hospic@rajhrad.charita.cz

Mgr. Marie Peterková
sociální pracovnice
Telefon: 731 290 200
E-mail: marie.peterkova@rajhrad.charita.cz

Jaký je postup mobilního hospice?

19

1. Léčba skončila

Praktický nebo ošetřující lékař určil, že byly vyčerpány všechny možnosti vedoucí k vyléčení pacienta. 

2. Přání být doma

Nemocný si přeje zůstat v prostředí, kde se cítí bezpečně, tedy doma. 

3. Pečující osoba

Rodina nebo blízká osoba je ochotna zabezpečit péči o nemocného. Situace si vyžaduje, aby měl nemocný u sebe oporu. Obvykle to bývá člen rodiny, může se však jednat i o osobu blízkou. V tomto případě má pečující nárok na ošetřovatelský příspěvek.

4. Zaslání žádosti

Žádost vyplňuje ošetřující lékař (praktický lékař, ambulantní specialista – např. onkolog). Potřebné dokumenty zašlete vedoucí služby na mobilni.hospic@rajhrad.charita.cz.

Žádost můžete zaslat také elektronicky. 

https://rajhrad.charita.cz/dokumenty/

5. Kontakt a domluva

S personálem mobilního hospice proběhne následná domluva. Hospicový lékař Vás po domluvě navštíví a zhodnotí stav pacienta. Následně se upřesní forma a rozsah péče.

6. Péče multidisciplinárního týmu

Specializovanou paliativní péči piskytujeme nemocnému v domácím prostředí. Během péče o nemocného jsou služby Mobilního hospice sv. Jana k dispozici nepřetržitě, vše po vzájemné telefonické domluvě. Telefonické konzultace v případě zhoršení zdravotního stavu jsou samozřejmostí.

Služba stojí 100 Kč na den.