Naše sbírky

Platby od pojišťoven a dalších institucí pokryjí zhruba 50 % našich nákladů. Proto se snažíme pořádáním charitních sbírek získat další prostředky, které nám pomohou financovat naše služby, zařízení a personál. 

Moc Vám děkujeme, že s námi pomáháte. Vaše podpora je pro nás zásadní. 

Mezi naše nejznámější sbírky patří:

Tříkrálová sbírka

Koláč pro hospic

Postní almužna

Pomáhat nám můžete i dalšími způsoby