Projekty

Pořízení vozidel pro OCH Rajhrad

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015160

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (vyhlašovatelem: MMR, výzva MAS Podbrněnsko, spolek, č. 6 – IROP – Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením)

Díky realizaci projektu je možné v terénní pečovatelské službě a terénním odborném sociálním poradenství kapacitně lépe vyhovět jejich poptávce. Existuje značné převýšení poptávky nad možnou stávající kapacitou obslužnosti.

thumbnail_image003

Vana pro rehabilitaci – OCH Rajhrad

Dotace z programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021 PVP 2021 – INVESTICE

Registrační číslo projektu: 2021/PVP_I/OKD/001 / MZDR 44354/2020/OKD

Díky realizaci tohoto investičního projektu se podařilo zakoupit celotělovou vanu i s příslušenstvím na výměnu 20 let staré dosluhující. Je využívána za účelem rehabilitace pacientů Oblastní charity Rajhrad.

logo mz

Materiály k praktickým seminářům o možnostech péče u dlouhodobě nemocných pacientů

Dotace z programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021

Registrační číslo projektu: 2021/PVP_NE/OKD/003MZDR44352/2020/OKD

Díky realizaci projektu se podařilo podpořit pečující osoby o dlouhodobě nemocné pacienty tak, aby mohli tito zůstat doma, v prostředí známém a příjemnějším. Projekt byl zacílen na podporu pečujících osob v regionu Rajhrad, pro které bude připraven praktický seminář o možnostech péče u dlouhodobě nemocných pacientů. Pečující osoby tak získají větší jistotu v péči o pacienta. Pro účastníky seminářů byly vytvořeny materiály.

logo mz

Neinvestiční podpora paliativní hospicové péče Oblastní charity Rajhrad

Dotace z Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2021

Registrační číslo projektu: 11/2021/PPNN/CAU / MZDR 46475/2020/OKD

Díky realizaci projektu se podařilo splnit požadavky na vybavení služby, které vzešly ze zkušeností pečujícího týmu v dané oblasti a na základě vyhodnocení současného stavu a plánu rozvoje a zkvalitnění této služby. Neinvestiční projekt Oblastní charity Rajhrad byl zaměřen na pořízení dvanácti kyslíkových koncentrátorů a čtyřiadvaceti lahví zvlhčovačů ke koncentrátorům kyslíku.

logo mz

Pojďme spolu mluvit

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015606

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 47, MAS Podbrněnsko sociální služby II.)

Hlavním cílem projektu je zabezpečit první a nejdůležitější kroky pro člověka v krizi. Vyhledat ho a začít s ním komunikovat, zvýšit jeho motivaci k aktivnímu řešení vlastní nepříznivé situace, nabídnout mu možná řešení a podpořit ho v tom, aby ve svém životě udělal změnu, která jej může přivést zpět do běžného života a pracovního procesu.

EU

Správný začátek

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015607

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 47, MAS Podbrněnsko sociální služby II.)

Projekt "Správný začátek" je založen na prevenci, která je ve všech oblastech pro společnost nejvýhodnější a hraje významnou roli při vstupu do života mladých lidí, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy.  Cílová skupina jsou mladí lidé na území MAS Podbrněnsko, kteří jsou zasaženi nezájmem okolí, ať už se jedná o rodinu, školu či instituce.

EU

Pomáháme pečujícím

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009744

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 47, MAS Podbrněnsko sociální služby II.)

Projekt "Pomáháme pečujícím" si klade za cíl v rámci rozšíření domácí hospicové péče vytvořit vhodnou podporou lepší podmínky pro jednodušší návrat do společnosti a pracovního procesu pečujícím osobám, které jsou na pracovním trhu ohroženou skupinou. 

EU

Naši partneři

Přehled partnerů, kteří nás podporují