Projekty

Pojďme spolu mluvit

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015606

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 47, MAS Podbrněnsko sociální služby II.)

Hlavním cílem projektu je zabezpečit první a nejdůležitější kroky pro člověka v krizi. Vyhledat ho a začít s ním komunikovat, zvýšit jeho motivaci k aktivnímu řešení vlastní nepříznivé situace, nabídnout mu možná řešení a podpořit ho v tom, aby ve svém životě udělal změnu, která jej může přivést zpět do běžného života a pracovního procesu.

EU

Správný začátek

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015607

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 47, MAS Podbrněnsko sociální služby II.)

Projekt "Správný začátek" je založen na prevenci, která je ve všech oblastech pro společnost nejvýhodnější a hraje významnou roli při vstupu do života mladých lidí, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy.  Cílová skupina jsou mladí lidé na území MAS Podbrněnsko, kteří jsou zasaženi nezájmem okolí, ať už se jedná o rodinu, školu či instituce.

EU

Pomáháme pečujícím

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009744

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 47, MAS Podbrněnsko sociální služby II.)

Projekt "Pomáháme pečujícím" si klade za cíl v rámci rozšíření domácí hospicové péče vytvořit vhodnou podporou lepší podmínky pro jednodušší návrat do společnosti a pracovního procesu pečujícím osobám, které jsou na pracovním trhu ohroženou skupinou. 

EU

Naši partneři

Přehled partnerů, kteří nás podporují