Pomáhejte s námi

Vaše podpora je neocenitelná. I díky Vám můžeme našim pacientům a klientům poskytovat kvalitní odbornou péči. Vaše dary nám rovněž umožňují pořizovat nové vybavení a modernizovat prostředí jednotlivých zařízení. Děkujeme!

Jako náš dárce, partner, sponzor či dobrovolník jste důležitou a nepostradatelnou součástí týmu Oblastní charity Rajhrad. Každou formou zvolené podpory pomáháte potřebným. Vaše důvěra je pro nás závazkem a zároveň velikým povzbuzením do další práce.

Kontakt:
Olga Nováková
fundraiser
Telefon: 733 676 404 

Možnosti poskytnutí finančního daru

 

Převodem hotovosti na náš účet 

304360355/0300

Účel daru prosím uveďte do poznámky - na konkrétní službu
nebo pro Oblastní charita Rajhrad.

 
 
 

Prostřednictvím QR kódu

 

Platbu je možné uskutečnit prostřednictvím platební brány. Kliknutím na darovanou částku se otevře jednoduchá možnost příspěvku:

        200,- Kč        500,- Kč       1000,- Kč       2000,- Kč

Pro získání potvrzení o daru vyplňte během zadávání platby zprávu pro příjemce, tedy pro nás. Prosíme o zadání adresy, na kterou máme potvrzení zaslat. Dále prosíme o uvedení účelu daru. Pokud se rozhodnete věnovat dar neúčelově, napište do zprávy pro příjemce, že můžeme Váš dar použít na činnost Oblastní charity Rajhrad. Díky tomu budeme moci v pravou chvíli využít finanční prostředky tam, kde budou potřeba. 

Kam Vaše pomoc směřuje

Zasláním daru podpoříte rozvoj těchto služeb a zařízení:

01

Lůžkový hospic

V lůžkovém hospici pomáháme prožívat pacientům každý den tak, aby se cítili maximálně komfortně a v bezpečí. Smyslem paliativní péče je zmírnění příznaků provázejících onemocnění takovým způsobem, aby zůstala v maximální míře zachována kvalita pacientova života. 

„Vážení zaměstnanci hospice, jsem manželkou vašeho bývalého pacienta. Velmi jsem si přála, aby až bude můj milovaný manžel z tohoto světa bude odcházet, aby to bylo v důstojném prostředí, když už to nemohlo být doma, obklopen láskou a péčí. Toto vše, a ještě mnohem více, jste manželovi dopřáli. Ať už lékaři, sestřičky nebo pečovatelky. Vaše práce zaslouží ten největší obdiv a poděkování za všechny pacienty, kteří u vás z tohoto světa odcházejí. Stále je mně moc smutno, ale vědomí, že můj manžel opouštěl svět v láskyplném prostředí, mi pomáhá můj smutek překonávat. S hlubokou vděčností vám všem děkuji a přeji vám v tomto vašem poslání hlavně hodně zdraví, plnou náruč štěstí, síly a spokojenosti do dalších let. Jste pro všechny pacienty andělé! Děkuji.“ 23. 1. 2019.

18

Mobilní hospic sv. Jana

Pokud si pacient přeje zůstat doma a má rodinu či blízkou osobu, která je ochotna se o něj postarat, je možné specializovanou paliativní péči zajistit formou domácího hospice. K pacientovi dojíždí multidisciplinární tým, který hledá společně s rodinou či blízkou osobou nejschůdnější řešení pacientových obtíží a zmírňuje diskomfort spojený s nemocí.

„Jen velmi těžko hledám výstižná slova díků pro kolektiv pracovníků Mobilního hospice sv. Jana v Rajhradě, který mi ochotně a obětavě pomáhal při ošetřování mé maminky. Bez vaší příkladné pomoci bych tuhle náročnou dobu péče o maminku nezvládala. Díky vašemu profesionálnímu přístupu k ní i ke mně jsem byla klidnější. Za to jsem vám velmi zavázaná a vím, že i díky vám jsem tuto náročnou situaci ustála. Přeji vám i všem ostatním pracovníkům při výkonu vaší nedoceněné profese spoustu spokojených klientů a také trpělivost a nekonečnou laskavost. Tisíceré díky, nikdy na vaši velkorysou pomoc nezapomenu. S mnoha pozdravy, Kristýna L.“ 6. 4. 2020

chzs

Charitní záchranná síť a terénní sociální poradenství

Služby Charitní záchranné sítě poskytujeme osobám v akutní tísni, pro které neexistuje žádná jiná dostupná forma pomoci. Pomáháme lidem na ulici, v bezvýchodných krizích nebo životních situacích, ve kterých jsou odmítnuti jinými existujícími sociálními službami. 

Podávám lidem pomocnou ruku. Zajišťuji materiální a jinou pomoc, kterou v danou chvíli člověk potřebuje. Ať už jde o matku samoživitelku, otce samoživitele, rodinu, které vyhořel dům, lidi bez domova – nedělám rozdíly. Snažím se, aby získali šanci dostat se z nejhoršího. Pomáhám formou bezplatného sociálního poradenství, vozím potřebným potraviny, ale třeba i pračku, lednici, spacák... Zkrátka řešíme to, co je akutní. V tomto ohledu nám moc pomáhá veřejnost. Někdo se například chce zbavit staré postele, už pro ni nemá využití. Když se rozhodne nám ji věnovat, našemu klientovi tím umožní žít důstojněji. Jsme tedy vděčni za každou podporu, kterou nám lidé poskytnou," popisuje svoji každodenní práci terénní sociální pracovník,“ Roman Koprivňanský. 

37

Charitní pečovatelská služba

Služba je poskytována osaměle žijícím lidem, osobám imobilním, zdravotně či kognitivně postiženým, osobám s chronickým onemocněním nebo těm, kteří již nejsou zcela soběstační. Personál pomáhá klientům s osobní hygienou, s drobným nákupem, s přípravou a podáním jídla, s úklidem či se základním sociálním poradenstvím.

Dvojčata Jirka a Ruda jsou v naší péči již několik let. Za tu dobu si zvykli především na naši pečovatelku Ilonu Vondráčkovou, ke které přilnuli a se kterou si vytvořili nebývale přátelský a blízký vztah. Bratři jsou lehce kognitivně postiženi, dokážou se však o sebe elementárně postarat.

Úkolem pečovatelky je připomínat jim každodenní úkony, trávit s nimi volný čas, občas jim pomoci s administrativou a s prací na zahradě, která je pro oba bratry velikým koníčkem. Venku tráví při pěkném počasí skoro celý den. Na zahradě pěstují rajčata, papriky, jahody, cibuli a česnek, pečlivě se starají o ovocné stromy. Úrodu pak rádi zpracovávají a konzumují. Žijí, jak se říká, tady a teď. Posedí na lavičce, obhospodaří záhon, v poklidu snědí oběd, postarají se o úklid kuchyně a vzájemně se přitom doplňují. Jeden z nich je průbojnější, druhý se drží spíše v pozadí.

Jak říká jejich oblíbená pečovatelka Ilona: „Jsou to moje sluníčka a moc ráda za nimi jezdím. Když tam má jet někdo jiný, jsou z toho trochu ve stresu, přece jen už si na mě zvykli. A ta náklonnost je oboustranná. Když o nich Ilona mluví, je vidět, že jí skutečně přirostli k srdci. Při jedné z návštěv se mi její slova potvrdila. Oba bratři jí překotně sdělovali nejnovější novinky, ukazovali přírůstky na zahradě a bylo evidentní, že jsou moc rádi, že za nimi zase přijela. Charitní pečovatelská služba pomohla v roce 2018 bratrům s rekonstrukcí kuchyňské linky.

35

Domácí zdravotní péče

Zdravotní sestry poskytují odbornou zdravotní péči všem, kteří z důvodu nemoci, stáří či zdravotního postižení nejsou soběstační nebo se nemohou dostavit do nemocnice či k lékaři. Péče je poskytována na základě doporučení ošetřujícího lékaře a ve spolupráci s rodinnými příslušníky nepřetržitě sedm dní v týdnu.

„Za našimi pacienty dojíždíme do jejich domácího prostředí. Nejčastěji řešíme odběry krve, převazy bércových vředů, dekubitů a jiných defektů, podáváme léky, kontrolujeme fyziologické funkce, aplikujeme injekce a infúze nebo radíme rodinným příslušníkům a blízkým osobám, jak se o pacienta starat. Součástí každé návštěvy je samozřejmě laskavý a vstřícný přístup, bez něho ani tuto práci dělat nelze,“ popisuje Domácí zdravotní péči Eva Žilková, vedoucí služby. 

31

Domov se zvláštním režimem sv. Luisy

Domov se zvláštním režimem sv. Luisy je pobytová sociální služba určená pro osoby s chronickým duševním onemocněním – demencí. Zařízení je součástí areálu Oblastní charity Rajhrad. Personál se snaží podporovat klientovu samostatnost a soběstačnost a vytvářet domácké prostředí, ve kterém se klienti cítí bezpečně a komfortně.

„S každým klientem, který k nám přijde, se snažíme od začátku jednat tak, aby se co nejlépe adaptoval. Jak již bylo uvedeno, podporujeme jeho samostatnost a soběstačnost, a snažíme se, aby u nás prožili co nejvíce pozitivních zážitků. Samozřejmě že není každý den jednoduchý, to je realita, ale děláme maximum pro to, aby u nás klienti zažili co nejvíce příjemných okamžiků, a cítili, že se o ně skutečně zajímáme a že se jim věnujeme.

Konkrétně například společně tvoříme rukodělné výrobky, věnujeme se arteterapii, zpracováváme zeleninu a bylinky, za hezkého počasí mohou klienti posedět v nově vybudované zahradě, která skýtá klidné a příjemné zázemí se spoustou květin a stromů, a vítány jsou také rodiny klientů, které mohou se svými blízkými strávit společné chvíle,“ říká Lenka Salajková, vedoucí zařízení.

23

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VATA v Židlochovicích

Jde o sociální službu pro uživatele ve věku od 11 do 26 let. Zařízení je určeno pro děti a mladé lidi, kteří neví, jak trávit svůj volný čas, mají problémy se vztahy ve škole či v rodině, jsou ohroženi závislostí, nedaří se jim najít si kamarády, mají partnerské problémy nebo nemohou najít práci. 

„Nízkoprahovostí se rozumí dostupnost pro každého, kdo chce bez přihlášek a bez zbytečného administrování účelně vyplnit svůj čas mezi vrstevníky.  Vstup i odchod z klubu během otevíracích hodin zařízení je volný, není třeba chodit na čas jako do kroužku. Děi a mladí mají možnost podílet se na vytváření programových aktivit klubu. Tím získávají sociální dovednosti a budují vazby mezi svými vrstevníky. Děti jsou naše budoucnost, proto mi tento projekt dává obrovský smysl,“ uvádí Václav Nečas, vedoucí pracovník centra. 

Jakými způsoby můžete pomoci

Poskytnutím finančního daru

Chci pomoci jednorázově

Chci pomáhat dlouhodobě – síla pravidelnosti

V případě zájmu Vám rádi obratem vystavíme potvrzení o daru či darovací smlouvu. Svým finančním příspěvkem můžete pomoci neúčelově; v tomto případě bude dar použit na rozvoj služeb a jednotlivých zařízení, nebo účelově; tedy tak, že budete přesně vědět, co se z Vašeho daru bude financovat. 

Poskytnutím věcného daru

Voláte a píšete, že nám chcete pomoci, ale aktuálně nemůžete finančně. Nebo se ozvete, zda nepotřebujeme oblečení či potraviny pro klienty. Ptáte se, co byste mohli pořídit či darovat KONKRÉTNĚ. Sepsali jsme proto na web seznam aktuálních věcí, které sháníme jak pro klienty v těžké životní situaci, tak do našich služeb a zařízení, abychom mohli dál kvalitně pečovat o všechny potřebné. Dost často se totiž stává, že věc, kterou již nevyužijete, dobře poslouží jinde, nebo umožní člověku v nouzi žít důstojněji. Informace o tom, co pro aktuálně potřebujeme, zveřejňujeme také na našem Facebooku
 
 

Odkazem v závěti

Jde o téma, které je dlouhodobě tabuizované, a mnozí se o něm bojí mluvit. Zbytečně. Pokud je pro Vás přirozené pomáhat celý život, proč byste nemohli pomoci i po něm, pokud to tak cítíte? Vy sami rozhodnete, jak můžeme s Vaším darem naložit. Nemusíte se bát ani náročné administrativy; sepsání závěti je jednoduchý úkon, se kterým Vám rádi pomůžeme.

Sponzoringem či partnerstvím

Přemýšlíte o formě sponzoringu či navázání partnerství? Přijměte naše srdečné pozvání k osobnímu setkání. Můžete se tak seznámit s jednotlivými službami a zjistit, která oblast naší činnosti Vás oslovuje nejvíce. Sledujte nás i na našem Facebooku, Instagramu a Twitteru, kde se dozvíte o všem, co chystáme, kam směřují Vaše dary nebo co se u nás aktuálně děje.

Dobrovolnictvím

Každá z našich služeb je specifická, a přitom jsou vzájemně propojeny. Společným jmenovatelem je pomoc potřebným. Dobrovolníci vnášejí do naší práce nový rozměr a spojují příjemno s užitečným. Ideální je, když každý pomáhá v oblasti, která je mu blízká a ve které se cítí přirozeně. Umožníme Vám uplatnit se tak, aby Vás forma poskytované pomoci naplňovala.

Více o dobrovolnictví zde

Stážemi a exkurzemi

Jako stážista u nás můžete načerpat cenné zkušenosti zejména v oblasti specializované paliativní péče. Umožníme Vám absolvovat praxi v sociálních a zdravotních službách. Vaše přítomnost je velkým přínosem rovněž pro nás, protože nám pomáháte odborně pečovat o pacienty a klienty jednotlivých služeb.  

Více o stážích a exkurzích zde

PODPOŘILI NÁS