Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je krásná a dlouholetá tradice, jejímž novodobým rozměrem je pomoc lidem v nouzi, kterou se nám daří poskytovat díky příspěvkům, které domácnosti poskytují. Skupinky koledníků chodí od domu k domu, vinšují štěstí, zdraví a žehnají příbytkům.

Domy přispěvatelů poznáte lehce – nad vchodem září křídový nápis K✝︎M✝︎B✝︎ a rokem požehnání. Mohlo by se zdát, že se jedná o iniciály křestních jmen králů – Kašpar, Melichar a Baltazar, ovšem ve skutečnosti jde o zkratku latinského Christus mansionem benedicat, což můžeme přeložit jako Kriste, žehnej tomuto domu.

Tato sbírka je neodmyslitelným přínosem pro Charitu, která jejím prostřednictvím pomáhá především ve svém bezprostředním okolí. Pečlivě se zhodnocuje účel výtěžku a jeho využití. Jde nám především o to, abychom mohli naplnit potřeby pacientů a klientů všech našich služeb. Naše plány a záměry jsou snadno dohledatelné a transparentní.

Bez darů bychom se neobešli, proto jsem vděčni za každou korunu, která padne do kasičky Tříkrálové sbírky. 

Specifická forma dobrovolnictví v podobě každoročně pořádané Tříkrálové sbírky je ukázkou zapojení obrovského množství lidí, kteří spolupracují pro dobrou věc. Pomáhá nám k tomu okolo 88 asistentů a přes 2400 koledníků – někteří z nich dokonce již několik let za sebou. Bez nich by tato sbírka v takovémto rozsahu nemohla existovat. Chtěli byste založit tradici i ve Vaší obci nebo se zapojit k již existující skupině koledníků? Kontaktuje Máriu Durkáčovou, sbírkovou koordinátorku – maria.durkacova@rajhrad.charita.cz.

KoledníciKoledníciKoledníci