Co děláme

Jak daleko člověk dojde záleží na tom, jestli je něžný k malým, má soucit se starými, cítí se zápasícími a je snášenlivý vůči slabým i silným. (G. W. Carver)

Posláním Oblastní charity Rajhrad je zajištění pomoci, podpory a odborné péče všem, kteří se ocitli v takové životní situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Naše poslání realizujeme především prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb.

Pomáháme seniorům, nemocným lidem, lidem se zdravotním a kognitivním postižením, lidem v sociální a hmotné tísni, ohroženým dětem a mládeži. Poskytujeme služby pobytové terénní

Umírajícímu člověku a jeho rodině nabízíme zdravotní, sociální i duchovní péči v kamenném hospici v DOMĚ LÉČBY BOLESTI S HOSPICEM SV. JOSEFA, nebo prostřednictvím MOBILNÍHO HOSPICE SV. JANA, jehož multidisciplinární tým dojíždí k pacientovi domů. 

O klienty s chronickým onemocněním – demencí – pečujeme v DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM SV. LUISY, který se nachází v areálu Oblastní charity Rajhrad.
 
Děti a mladí lidé u nás mají možnost trávit volný čas v NÍZKOPRAHOVÉM CENTRU PRO DĚTI A MLÁDEŽ V ŽIDLOCHOVICÍCH, kde jim nabízíme zázemí a odbornou pomoc při řešení problémů.

Prostřednictvím DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE poskytujeme odbornou zdravotní péči pacientům v domácím prostředí.

Lidem, kteří potřebují pomoc s hygienou, úklidem domácnosti, s oblékáním, s přípravou a podáváním jídla a dalšími každodenními činnostmi, je po celý týden k dispozici CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA.

Pacientům v hospici nabízíme služby FYZIOTERAPIE. Je možné k nám docházet také ambulantně. Klienty přijímáme na základě doporučení ošetřujícího lékaře.

Seniorům, lidem nemocným nebo po úrazu je k dispozici naše PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK.

V areálu Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa je pro vás otevřena KAVÁRNA SLUNEČNICE, kde můžete relaxovat v příjemném vnitřním prostoru nebo na zahrádce.

CHARITNÍ ZÁCHRANNÍ SÍŤTERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Oblastní charity Rajhrad se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v nouzi či finanční tísni. Jde o jedince, pro které aktuálně neexistuje jiná dostupná pomoc a kteří žijí v nedůstojných podmínkách.  

GDPR

Kde nás najdete?69443323_2389187121135724_986785606887538688_o

Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
tel.: 547 232 223
fax: +420 530 502 690
www.rajhrad.charita.cz
e-mail: rajhrad@rajhrad.charita.cz

IČO: 44990260, DIČ: CZ44990260
číslo účtu: 304360355/0300