Jak požádat o přijetí do Domova se zvláštním režimem – postup

Informace o zařízení, postupu přijetí a o všem, co potřebujete vědět, vám sdělí vedoucí zařízení Bc. Lenka Salajková každý pracovní den telefonicky na čísle 731 405 543 nebo osobně. Rádi se vám budeme individuálně věnovat. Možná je i prohlídka zařízení.

Další kontakty:

Telefon do zařízení: 736 661 824

Bára Funková, DiS. 
sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem sv. Luisy 
Telefon: 732 177 959
 
Eva Škárková
vedoucí zdravotní sestra Domova se zvláštním režimem sv. Luisy
Telefon: 603 555 152
 
IMG20220510101917
 

K přijetí žadatele do Domova se zvláštním režimem sv. Luisy je potřebná a nutná řádně vyplněná „Žádost o poskytnutí sociální služby – Domov se zvláštním režimem sv. Luisy."

Formulář Žádosti o poskytnutí sociální služby v DZR  naleznete ke stažení ve formátu word a pdf v odkazech níže. Formulář si lze též  vyzvednout osobně v zařízení v pracovně sociální pracovnice (2. patro budovy). 

 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM SV. LUISY

 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM SV. LUISY

K žádosti, prosím, doložte:

  • vyjádření praktického lékaře s přílohami odborných lékařů (psychiatrická zpráva)
  • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka, pokud jej máte
  • smlouvou o nápomoci stanoveného podpůrce, pokud jej máte
  • předběžné prohlášení - opatření v očekávání budoucí nesvéprávnosti, pokud jej máte
  • smlouva o zastoupení členem domácnosti, pokud jej máte

Jsme si vědomi, že žádost k vyplnění je velmi obsáhlá, nicméně informace v ní poskytnuté jsou důležitým vodítkem při nastavení péče před přijetím klienta do zařízení i v průběhu péče o něj. V případě, že potřebujete radu či pomoc, obraťte se na sociální pracovnici, která Vám s vyplněním žádosti pomůže.

Vyplněnou žádost můžete přinést osobně nebo zaslat na adresu:

Domov se zvláštním režimem sv. Luisy
K rukám vedoucí zařízení nebo k rukám sociální pracovnice
Jiráskova 1014, 664 61 Rajhrad

Po doručení žádosti  se bude jejím schválením či zamítnutím zabývat komise složená z vedoucího pracovníka, lékaře, sociálního pracovníka a vedoucí zdravotní sestry. Na základě dostupných informacío žadateli komise rozhodne o dalším postupu. 

Tuto skutečnost vám oznámíme písemnou formou a telefonicky se domluvíme na termínu osobní schůzky. Po zrealizování této návštěvy, zhodnocení kritérií pro posouzení žádosti o přijetí do Domova se zvláštním režimem sv. Luisy a s ohledem na individuální potřeby a požadavky žadatele Vás budeme s dostatečným předstihem informovat o výsledku a doporučení. Do celé fáze přijímacího procesu je žadatel  maximálně zapojen, poskytované informace a způsob komunikace jsou co nejvíce přizpůsobeny jeho specifickým potřebám.

V případě zamítnutí žádosti Vám sdělíme formou e-mailové korespondence, proč nebylo žádosti vyhověno.