Poslání sociální služby

25Chráněné bydlení sv. Luisy je pobytová sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením - jedná se o osoby s lehčí a středně těžkou demencí. Sociální služba si klade za cíl maximální možnou podporu samostatnosti a soběstačnosti klienta, s důrazem na individuální přístup ke každému klientovi respektující jeho potřeby, přání, požadavky a celoživotní zvyklosti.

Smyslem zařízení je umožnit osobám, které potřebují určitý dohled a dopomoc v jednotlivých denních aktivitách a činnostech, aby mohly žít vzhledem k charakteru své nemoci v chráněném a bezpečném prostředí.

Rodina a blízcí jsou partnery služby.

26Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, které jsou situovány v přízemí a v prvním patře budovy.  

Každý pokoj má svoji koupelnu a WC. Klient si může pokoj vybavit vlastním nábytkem, drobnými předměty a uzpůsobit ho svým představám – v případě dvoulůžkového pokoje pak  s ohledem a souhlasem spolubydlícího.

V celém objektu jsou zajištěny bezbariérové přístupy. Budova Chráněného bydlení je dále vybavena jedním elektrickým výtahem uzpůsobeným pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Služba poskytuje tyto základní činnosti (v souladu s §  51 zk. č. 108/2006Sb):

  • poskytnutí stravy
  • poskytnutí ubytování
  • pomoc při osobní hygieně
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti

2728