Poděkování dárcům

Kopie návrhu FB rozměr příspěvek

Vaše podpora je neocenitelná. I díky Vám můžeme našim pacientům a klientům poskytovat kvalitní odbornou péči. Vaše dary nám rovněž umožňují pořizovat nové vybavení a modernizovat prostředí jednotlivých zařízení.

V roce 2021 s námi pomáhají: 

Právnické osoby

Dary do 5 000 Kč

 

Ing. Svobodová Ivana, s.r.o.

2 000 Kč

Angiosan

3 000 Kč

Dary do 10 000 Kč

 

JRK Česká republika s.r.o.

6 688 Kč

Římskokatolická Farnost Rajhrad

10 000 Kč

Dary do 50 000 Kč

 

Benediktinské opatství Rajhrad

20 000 Kč

Dary nad 50 000 Kč

 

Thermo Fisher Scient

75 000 Kč


 

Obce

Děkujeme městu Újezd u Brna za poskytnutí dotace pro rok 2021 ve výši 13 312 Kč. Finanční příspěvek je věnován na činnost sociálních služeb pro občany města Újezd u Brna, kteří jsou klienty Oblastní charity Rajhrad.

Děkujeme městu Podivín za poskytnutí dotace pro rok 2021 ve výši 10 000 Kč. Finanční příspěvek je věnován na činnost sociálních služeb pro občany města Podivína, kteří jsou klienty Oblastní charity Rajhrad.

Děkujeme městu Náměšť nad Oslavou za poskytnutí dotace pro rok 2021 ve výši 576 Kč. Finanční příspěvek je věnován na činnost sociálních služeb poskytovaných v lůžkovém hospici sv. Josefa. 

Děkujeme městu Hulín za poskytnutí dotace pro rok 2021 ve výši 2 000 Kč. Finanční příspěvek je věnován na činnost sociálních služeb poskytovaných v lůžkovém hospici sv. Josefa. Konkrétně se jedná o odlehčovací služby poskytované v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. 

Děkujeme obci Ořechov za poskytnutí dotace pro rok 2021 ve výši 60 000 Kč. Finanční příspěvek je věnován na činnost sociálních služeb poskytovaných občanům Ořechova. Konkrétně se jedná o Charitní pečovatelskou službu, mobilní hospicovou péči a zařízení pro osoby s lehkou až středně těžkou demencí – Chráněné bydlení sv. Luisy.