Co nabízíme dobrovolníkům

 Osobnostní růst

Důvodů proč se stát dobrovolníkem může být mnoho. Možná je to potřeba posunout se někam dál nebo chcete začít něco nového. S jistotou však můžeme říct, že zážitky z dobrovolnické aktivity jsou skvělou příležitostí k obohacení ducha.

 Zázemí a podporu

Dlouholeté zkušenosti práce s lidmi přetavujeme i do vztahu s dobrovolníky. K dispozici je příjemná společenská místnost, zkušená koordinátorka a psycholožka, jejichž znalostí můžete svobodně využít dle potřeby.

Pravidelně pořádáme supervize – skupinové nebo individuální odborně vedené rozhovory k prohlubování kvality odvedené práce.

 Vzdělávání a zkušenosti

Nabízíme možnost účastnit se kurzů našeho Edukačního centra na témata jako je demence, paliativní péče a podobně. Nabyté znalosti vám pomohou jak při styku s klienty, tak i v osobním životě.

V neposlední řadě se setkáváme se zájmem o vystavení různých potvrzení o praxi, které při dobré zkušenosti rádi sepíšeme.

 Zábavu a mezilidské vztahy

Jsme církevní organizace, ale vítáni jsou u nás všichni, kteří chtějí respektovat ostatní a vzájemně se obohacovat. Nové kontakty a mezigenerační setkání člověka posouvají dál. V rámci utužení vztahů pořádáme různé společenské akce a oslavy jubileí.