Chráněné bydlení sv. Luisy

Kde nás najdete

Adresa

Jiráskova 1014, Rajhrad 66461

Na koho se můžete obrátit

Bc. Lenka Salajková

vedoucí Chráněného bydlení sv. Luisy a sociální pracovnice
Tel.: 731 405 543 E-mail: 7.AuRWi778wu5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Kontaktní údaje

Chráněné bydlení sv. Luisy

Typ služby
Chráněné bydlení

Poskytovatel
Oblastní charita Rajhrad

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Bc. Lenka Salajková

Registrační číslo služby

Poslání a cíle

Chráněné bydlení sv. Luisy je pobytová sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením - jedná se o osoby s lehčí a středně těžkou demencí. Sociální služba si klade za cíl maximální možnou podporu samostatnosti a soběstačnosti klienta, s důrazem na individuální přístup ke každému klientovi respektující jeho potřeby, přání, požadavky a celoživotní zvyklosti.

Smyslem zařízení je umožnit osobám, které potřebují určitý dohled a dopomoc v jednotlivých denních aktivitách a činnostech, aby mohly žít vzhledem k charakteru své nemoci v chráněném a bezpečném prostředí.

Cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením

Činnosti

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další informace

Chráněné bydlení sv. Luisy je pobytová sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením - jedná se o osoby s lehčí a středně těžkou demencí. Sociální služba si klade za cíl maximální možnou podporu samostatnosti a soběstačnosti klienta, s důrazem na individuální přístup ke každému klientovi respektující jeho potřeby, přání, požadavky a celoživotní zvyklosti.

Smyslem zařízení je umožnit osobám, které potřebují určitý dohled a dopomoc v jednotlivých denních aktivitách a činnostech, aby mohly žít vzhledem k charakteru své nemoci v chráněném a bezpečném prostředí.