Charitní záchranná síť a bezplatné terénní sociální poradenství

Charitní záchranná síť a bezplatné terénní sociální poradenství

Kde nás najdete

Adresa

Jiráskova 47, Rajhrad 66461

Oblast působnosti

Šlapanice, Ivančice, Židlochovice, Pohořelice

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Charitní záchranná síť a bezplatné terénní sociální poradenství

Typ služby
Odborné sociální poradenství

Poskytovatel
Oblastní charita Rajhrad

Kraj
Jihomoravský kraj

Úhrada
bez úhrady

Způsob poskytování
terénní

Korespondenční adresa
Jiráskova 47

Vedoucí služby
Bc. Roman Koprivňanský

Registrační číslo služby

Poslání a cíle

Pomáháme všem lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. 

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané, děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy