Sociální poradna

Kde nás najdete

Adresa

Jiráskova 47, Rajhrad 66461

Na koho se můžete obrátit

Bc. Kateřina Zoufalá Dis.

vedoucí odlehčovacích služeb
Tel.: 737 230 774 E-mail: 68Go87d7TsBEWZb7VX~BR8.jW_kmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Sociální poradna

Typ služby
Odborné sociální poradenství

Poskytovatel
Oblastní charita Rajhrad

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Bc. Kateřina Zoufalá Dis.

Registrační číslo služby
2

Poslání a cíle

Specifické cíle odlehčovací služby:

  • udržet maximální možnou soběstačnost klienta
  • zbavit klienta obav z bolesti, ze ztráty důstojnosti, z osamělosti
  • zajistit podmínky pro zachování kontaktu s blízkými
  • dát prostor pro odpočinek a regeneraci pečující rodině

Cílové skupiny

všichni

Činnosti

poskytování informace pro specifické skupiny

Další informace

Smyslem odborného sociálního poradenství je poskytování pomoci lidem při řešení jejich sociálních problémů. Služba se zaměřuje na jejich specifické potřeby. Jde zejména o problémy týkající se seniorů a lidí s různými druhy, stupni či kombinacemi postižení. Součástí odborného poradenství je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Další z úkonů, které zajišťuje sociální poradenství, je poskytování sociálně terapeutické činnosti a poskytování intervence v oblasti práva, psychologie a vzdělání. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů či obstarávání osobních záležitostí je též nedílnou součástí odborného sociálního poradenství.

Odborné sociální poradenství klade důraz na to, že osoba, která má problémy, je současně osobou, která má zdroje potřebné k jejich vyřešení. Sociální pracovník vytváří vztah, který umožňuje klientovi hledat a nalézat vlastní odpovědi na problémy. Sociální pracovník nepodává řešení. Posláním odborného sociálního poradenství je prostřednictvím poskytnutí informací, zprostředkování kontinuálních služeb, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnout podporu uživateli, podle příčin vzniku problémové situace pomoci najít správný směr sociální intervence a posilovat jeho důvěru v budoucnost. Snahou sociálního pracovníka je neřešit problémy za klienty, ale pomoci mu, aby byl schopen takto učinit sám. Osoba, která se ocitne v nepříznivé sociální situaci a potřebuje pomoc, nás může kontaktovat telefonicky (547 232 223), mailovou poštou (68Go87d7TsBEWZb7VX~BR8.jW_kmYZhaa8kmb), osobní návštěvou (Jiráskova 47, Rajhrad) či přes internet - viz www.rajhrad.charita.cz.