Druhá adventní neděle
6. prosince 2019 Aktuálně

Druhá adventní neděle

Neděle bronzová, stříbrná, zlatá – to jsou ustálená slovní spojení, jak je dnes všichni známe. Nemají původ v křesťanské či jakékoliv jiné tradici, ale u obchodníků – jde o obecná označení dnů, v nichž se stupňuje předvánoční nákupní horečka a obchodníci se snaží vyjít zákazníkům vstříc, a taky je více nalákat rozšířenou otevírací dobou a dalšími „výhodami“.

Pokud se chceme ztišit a prožít tuto dobu duchovně, pak nás tyto adventní neděle vybízejí, abychom vzali vážně fakt, že náš život jednou skončí a budeme muset vydat účet. Není to ale doba pokání nebo strachu, naopak, advent je oslavou události, že náš Stvořitel z lásky ke každému člověku přišel mezi nás, a na tomto základě také radostným očekáváním. Očekáváním, které můžeme chápat jako touhu, volání po zachraňující Boží přítomnosti. Druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.