Hledáme dobrovolníky do charitního týmu
18. října 2020 Aktuálně

Hledáme dobrovolníky do charitního týmu

Aktuálně hledáme dobrovolníky především pro spolupráci na sbírkových akcích a v terénu. Dále uvítáme posilu do našich výtvarných dílen, o které mají pacienti velký zájem.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
 

Uplatnit se ale můžete i v dalších oblastech:

 
JSTE SPOLEČENŠTÍ A RÁDI TRÁVÍTE ČAS S DRUHÝMI LIDMI? V hospici můžete pacientům číst, hrát s nimi hry, kreslit, zpívat si, povídat, procházet se či posedět v parku nebo pomoci s drobným nákupem. V Chráněném bydlení sv. Luisy můžete například klienty doprovodit na mši, nebo se s nimi procházet v nedávno vybudované rozlehlé zahradě. Aktuálně je s ohledem na současnou situaci tato forma dobrovolnické činnosti omezena.
 
JSTE DOBŘÍ ORGANIZÁTOŘI? Pak oceníme Vaši pomoc při realizaci táboráku, koncertu, vzpomínkového setkání, s organizací a propagací sbírkových akcí a jednorázových dobročinných akcí.
 
JSTE KREATIVNÍ A RÁDI TVOŘÍTE? NEBO UPŘEDNOSTŇUJETE PRÁCI O SAMOTĚ? Rádi Vám dáme prostor. Můžete pečovat o květiny v pokojích, na chodbách, v zahradě, tvořit a umisťovat tematickou výzdobu, vést výtvarné dílny nebo pomáhat s administrativou a roznosem letáků.
 
NEMÁTE ČAS NA PRAVIDELNOU POMOC NEBO NEMŮŽETE DOJÍŽDĚT? Přivítáme rovněž pomoc jednorázovou nebo podporu na dálku, bez nutnosti dojíždění do Rajhradu. Z pohodlí vlastního domova můžete vypomoci například s administrativou, zpracováním projektů a propagačních materiálů nebo přispět vlastními návrhy a nápady, o kterých si myslíte, že nám mohou pomoci v rozvoji.
 
Těšíme se na Vaše reakce!