Manželé Krebsovi: V 75 letech se znovu začíná hodně těžko
26. července 2021 Aktuálně

Manželé Krebsovi: V 75 letech se znovu začíná hodně těžko

Roman Koprivňanský, terénní sociální pracovník OCHR, a Kateřina Vašíčková, bývala ekonomka Oblastní charity Rajhrad, která nyní pomáhá v postižených oblastech jako dobrovolnice, se podílejí na pomoci pětasedmdesátiletým manželům Krebsovým z Mikulčic. Jejich dům, který dříve býval vyhlášenou pekárnou, srovnalo tornádo se zemí.

Vedle bývalé pekárny byl vystavěn sklad na obilí, kde nyní Krebsovi přebývají. Manželům se z minuty na minutu obrátil život vzhůru nohama. Zejména paní Krebsová nese situaci velmi těžce. V domě se stodvacetiletou historií se narodila a prožila v něm celý svůj život.
 
"Víte, miláčku, v 75 letech se znovu začíná hodně těžko," prohlásila sklíčeně, když jsme si spolu volali.
 
Manželům se dostalo obrovské podpory – pomohla armáda, přijeli dobrovolníci z Českých Budějovic s materiálem na opravu, a po počátečních peripetiích se začalo s opravami.
 
Roman Koprivňanský ve spolupráci s paní Vašíčkovou a Katarínou Durkáčovou sehnali psychologickou pomoc, díky které se paní stabilizovala a dostala z nejhoršího. Chariťáci s oběma manželi hodně komunikovali, snažili se jejich situaci aktivně řešit, sehnat dobrovolníky, pomocníky a povolali armádu s těžkou technikou.
 
"Paní je úžasně silná žena, vděčná za pomoc, pořád opakuje, jak si váží naší podpory. Za tu dobu, co tam chodím, jsme se sblížily. Řekla mi o sobě, že je velká sběratelka, v domě měla spoustu svatých obrázků a starých budíků. A během chvíle je všechno pryč," říká dobrovolnice Kateřina Vašíčková. Naštěstí mají manželé Krebsovi dva syny, kteří se rozhodli mamince a tatínkovi na místě bývalého domova nechat postavit malý bungalow.
 
Veliké poděkování patří Romanu Koprivňanskému, dobrovolnici a bývalé pracovnici Oblastní charity Rajhrad, paní Kateřině Vašíčkové, Kataríně Durkáčové, pracovnici Diecézní charity Brno, a velké spoustě dobrovolníků, kteří se podílejí na opravě bydlení a pomáhají manželům překonat těžké chvíle, které právě prožívají.