Mezinárodní setkání v hospici sv. Josefa v Rajhradě
9. listopadu 2022 Aktuálně

Mezinárodní setkání v hospici sv. Josefa v Rajhradě

25. října jsme přivítali hosty z Moldavska v rámci projektu „Zlepšení zdravotních a sociálních služeb pro osoby potřebující dlouhodobou péči na obou březích Dněstru“.

Studijní cestu zprostředkovala pro svoje projektové partnery Česká rozvojová agentura. Z prostředků projektu byl rekonstruován objekt v Grigoriopolu, kde bylo zřízeno centrum denní péče a kde jsou poskytovány zdravotní služby pacientům. Zároveň fungují dvě mobilní jednotky, které tuto péči poskytují v domácím prostředí pacientů. 

Jedním z výstupů projektu je také úprava legislativního rámce zdravotní a sociální péče. Sedm zástupců sociálních, zdravotnických zařízení, komunitních center a úřadů si tak přijelo pro inspiraci a porovnání, jak se dá se službami zacházet.

„V popředí zájmu byl způsob financování a registrace služeb. Představili jsme podmínky, ve kterých pracujeme my, jak na úrovni státní, tak na úrovni regionální, a porovnali jsme je s podmínkami v Moldavsku. Hosty zajímala také mezirezortní spolupráce a součinnost multidisciplinárního týmu. 

Představili jsme naše zařízení a služby. Asi jsme trochu přeháněli, protože hosté neskrývali obdiv k péči, kterou poskytujeme, a k zaměstnancům, kteří za nimi stojí.

Nejvýraznější rozdíl v poskytování sociální a zdravotní péče je absence terénní pomoci v Moldavsku a financování služeb ze strany státu. Pro nás pak byl inspirativní jiný pohled zaměření na cílové skupiny.

Těším se, že nadšení a zápal, který nám naši hosté předvedli, podpořený získanými poznatky, jim pomůže v budování zamýšlených cílů směřujících ke kvalitní pomoci bližním,“ shrnuje dojmy u návštěvy ředitel Oblastní charity Rajhrad, Zdeněk Strašák. 

Jitka Štefánková DiS.

pracovník vztahů k veřejnosti
Tel.: 730 599 752 E-mail: 5bGuRWil0~nx1~l7VX~BR8.jW_kmYZhaa8kmb