Oslava sv. Josefa, patrona našeho hospice – den druhý
11. března 2021 Aktuálně

Oslava sv. Josefa, patrona našeho hospice – den druhý

Pokud se chcete připojit, zveme Vás k modlitbě novény ke sv. Josefovi, která začala včera. Budeme s Vámi sdílet zamyšlení a modlitbu na příslušný den. V ní se seznámíme blíže se sv. Josefem a jeho posláním. 

DRUHÝ DEN NOVÉNY 

Sv. Josef – ochránce lidí bez domova

 

ÚVAHA

 
Svatého Josefa velmi bolelo, když nenašel v Betlémě důstojné místo pro narození očekávaného Spasitele. Tuto bolest však snášel mlčky, pokorně odevzdaný do vůle Boží, plný živé důvěry v Boží Prozřetelnost. Bez reptání snášel všechny těžkosti, které ho v životě potkaly. Svěřme Bohu a ochraně sv. Josefa rodiny bez domova, hledající ubytování a strádající kvůli nedostatečnému bydlení.
 

MODLITBA

 
Svatý Josefe, ty znáš bolesti a utrpení, které provázejí starosti s hledáním střechy nad hlavou. Sám jsi to zakusil jak v Betlémě, tak na útěku v Egyptě. Vezmi pod svoji ochranu rodiny, které nemají obydlí, zvlášť matky s malými dětmi a všechny, kteří jsou nuceni žít za hranicemi svojí vlasti. Postarej se o matky v požehnaném stavu a všechny rodiny čekající na narození děťátka. Nauč je snášet v tichosti a pokoji nejistotu zítřka a všechny životní těžkosti s důvěrou v Boží Prozřetelnost. Svatý Josefe, ochránce lidí bez domova, oroduj za nás!