Oslava sv. Josefa, patrona našeho hospice – den osmý
17. března 2021 Aktuálně

Oslava sv. Josefa, patrona našeho hospice – den osmý

Pokud se chcete připojit, zveme Vás k modlitbě novény ke sv. Josefovi, která začala 10. 3. Budeme s Vámi sdílet zamyšlení a modlitbu na příslušný den. V ní se seznámíme blíže se sv. Josefem a jeho posláním.         

8. DEN NOVÉNY 

Sv. Josef, patron umírajících

ÚVAHA

Svatý Josef jako hlava svaté Rodiny umíral podle tradice v přítomnosti Ježíše a Marie. Celý život se staral o jejich bezpečnost. Namáhal se, aby jim zajistil náležité životní podmínky. Svoje povinnosti hlavy rodiny plnil svědomitě a poctivě. Nelze pochybovat, že Ježíš a Maria přechovávali úctu a lásku k svému živiteli. O to víc ho svou starostlivostí zahrnovali v závěru jeho pozemské pouti. Jak bezpečně se musel tehdy cítit svatý Josef, když mohl při svém smrtelném lůžku vidět tyto dvě nejsvětější Osoby! Svěřme všechny, kteří se blíží ke konci svého života, umírající, a také hodinu naší smrti orodování svatého Josefa, patrona umírajících.


MODLITBA

Svatý Josefe, který jsi pozemský život zakončil na rukou Ježíše a Marie, vypros nám trvalou lásku k Bohu do konce našeho pozemského putování, a spolu s Ježíšem a Marií přijď pro nás v poslední hodině našeho života, abychom mohli šťastně vejít do království světla a pokoje. Svěřujeme ti všechny, kteří se blíží ke konci svého pozemského putování. Ať šťastně odejdou z tohoto světa v přítomnosti Ježíše, Marie i tebe, svatý Josefe – patrone umírajících! Svatý Josefe, patrone umírajících, oroduj za nás!