Oslava sv. Josefa, patrona našeho hospice – den první
10. března 2021 Aktuálně

Oslava sv. Josefa, patrona našeho hospice – den první

Dnešním dnem začínáme v Oblastní charitě Rajhrad s novénou. Jde o formu devítidenní modlitby, která se skládá minimálně z těchto částí: četba (buď úryvek z Bible nebo jiný text, který např. přiblíží život určitého světce), úvaha a prosby (kde je možnost přimlouvat se konkrétně za nějaký úmysl).   Tyto modlitby budou předcházet oslavě patrona našeho hospice, sv. Josefa, která se uskuteční 19. 3. v prostorách kaple Sv. Rodiny. Za stávajících podmínek a vládních nařízení se mše svaté zúčastní pouze zaměstnanci Oblastní charity Rajhrad. Pokud se chcete připojit i Vy, zveme Vás k modlitbě novény ke sv. Josefovi, která začíná dneškem. Budeme s Vámi sdílet zamyšlení a modlitbu na příslušný den. V ní se seznámíme blíže se sv. Josefem a jeho posláním.  

1. DEN – SVATÝ JOSEF, PATRON A VZOR SNOUBENCŮ

 

ÚVAHA

 
Bůh zjevil svatému Josefovi skrze anděla tajemství příchodu Syna Božího na svět. Svatý Josef, poslušný Božímu vnuknutí, přijal pod svou střechu Marii v požehnaném stavu. Tím poskytl přístřeší samotnému Ježíšovi – Vykupiteli světa, kterého Maria přinesla pod svým srdcem do jeho domu. Svěřme Bohu a ochraně sv. Josefa všechny snoubence a ty, kteří mají v úmyslu založit si rodinu.
 

MODLITBA

 
Prosíme tě, Bože, pro zásluhy sv. Josefa, snoubence Nejsvětější Bohorodičky a ochránce sv. Rodiny, požehnej snoubencům, kteří touží založit rodinný krb. Naplň jejich srdce duchem lásky, oběti a zbožnosti. Když na sebe berou tuto úlohu, ať tak konají podle vzoru sv. Josefa a svěřují s důvěrou budoucnost vznikající rodiny do milujících rukou Božích. Svatý Josefe, ubytuj se v jejich domě spolu s Ježíšem a Marií. Amen. Svatý Josefe, patrone snoubenců, oroduj za nás!