Pomáháme na Břeclavsku a Hodonínsku
18. července 2021 Aktuálně

Pomáháme na Břeclavsku a Hodonínsku

V těchto dnech pomáhá v oblastech zasažených tornádem náš terénní sociální pracovník, Roman Koprivňanský. Zažil mnoho silných setkání a momentů.

"Když jsem poprvé přijel, můj první dojem byl, že o tom můžeme slyšet, vidět to 
v televizi, ale skutečnost je zcela jiná... Přijeli jsme do Mikulčic a já poprvé viděl to lidské mraveniště. Bylo tam víc lidí, než jsem si dokázal představit. Rozdělili jsme se do dvojic a začali 
s šetřením jednotlivých domácností. Pohyboval jsem se s charitními týmy v obcích Mikulčice, Hrušky a Lužice. Chodili jsme od domu k domu, rozmlouvali s lidmi a snažili se nejen zjistit, jaké jsou rozsahy škod, ale zároveň ty lidi povzbudit, vyslechnout, nechat je vypovídat. Na místě vidíš, jak žijí ze dne na den, jak se mění nálada. První dny – po prvotním šoku – přichází zápal, obrovská vlna energie a touha obnovit domov. Lidé věří, že to zvládnou, začnou jednat pragmaticky. Po pár dnech ale pomalu přichází únava a prozření. Naplno si přiznávají, jak špatné to je, někteří se hroutí, jiní upadnou do apatie. Do toho všude slyšíš hukot strojů, údery kladivem, zvuk vrtačky. Rozhlédneš se a vidíš, jak přicházejí další a další dobrovolníci. Ti, kteří jsou na místě, neúnavně pracují a nehledí na sebe. Jsou tu pro lidi, kterým se z minuty na minutu obrátil život vzhůru nohama.
 
Rodiny, které jsme navštívili, spolupracovaly. Nikdo neodmítl pomoc, všichni pracovali od rána do večera. Jasně, psychické rozpoložení se střídá, ale pořád převládá optimismus, snaha o nápravu, vděk za pomoc dobrovolníků a charitních týmů. Starší lidé, zvlášť ti, kteří žijí sami, jsou na tom o poznání hůř. O spoustu z nich se starají krizoví interventi a psychologové, ale je vidět, že tito lidé nesou situaci špatně. Jsou rádi za sebemenší pomoc – když dostanou bagetu, vodu, když je někdo obejme a nechá je vypovídat. Každá pomoc je tady vidět a cítit hodně intenzivně. Opravdu se to děje a lidé jsou neskutečně vděční.
 
Pokračujeme v šetření, první vlna finanční pomoci už proběhla a chystá se další. Jsem rád, že jsem zaměstnancem Charity. Vidím, že když o něco jde, pracovníci vyrazí do terénu, jednají, přehodnotí situaci a okamžitě se věnují prioritám. O to se tu teď snažíme den za dnem. A pomoc bude dlouhodobá, protože ti lidé nás potřebují."