Postní almužna končí, Velikonoce začínají
20. dubna 2019 Aktuálně

Postní almužna končí, Velikonoce začínají

Velikonoce jsou pro křesťany nejvýznamnějším svátkem. Boží syn obětoval svůj život na spásu svého lidu a my si tuto skutečnost připomínáme už přes 2000 let. Ježíšovo vzkříšení a naše naděje na věčný život jsou pilířem pro radost, kterou na Velikonoce pociťujeme.

Svátky velikonoční přichází jako oslava jara, znovuzrození, nové síly. Předchází jim 40ti denní půst, který začíná Popeleční středou a dává prostor na pomoc potřebným. Charita v tomto období spouští oblíbenou sbírku Postní almužna, která je duchovně založená a pomáhá materiálně. Malým odřeknutím něčeho, co je člověku příjemné, se člověk učí nebýt sobeckým. A příspěvek, který místo útraty na vlastní potěšení vhodí do „postničky“ – tedy postní pokladničky, která se odevzdává na faře – pomůže potřebným.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do letošní sbírky a naplňovali nejen postničky, ale i význam Velikonoc.

Všem přejeme příjemné prožití svátečních dní.