Postup při provedení odběru u pacienta před přeložením do pobytové sociální služby
3. dubna 2020 Aktuálně

Postup při provedení odběru u pacienta před přeložením do pobytové sociální služby

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. března 2020 nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě s účinností ode dne 30. března 2020, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

Jedná se o PCR vyšetření, které detekuje přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2. Vyšetřovaným materiálem je nasopharyngeální výtěr (2 stěry - nosohltan nosem + patrové oblouky) ve virologickém médiu. Vyšetření je vhodné provést cca 2 dny před plánovaným překladem do zařízení sociálních služeb, laboratorní výsledek je většinou znám do 1-2 dnů.

Zdravotnický pracovník, který provádí výtěr má mít následující OOPP: respirátor FFP2 (N95 / KN95 / GB19083), ochranu očí, ochranné oblečení (plášť, overal s dlouhým rukávem) a rukavice.

Většina nemocnic si odběry indikuje a provádí vlastními pracovníky. Ve výjimečném případě, kdy nemocnice nedisponuje vhodnými OOPP nebo odběrovým materiálem, lze odběr objednat přes KHS JmK na tel. čísle 155 a bude do zařízení vyslána odběrová sanitka, v tomto případě je nutno počítat ještě se zdržením cca 1-2 dny dle vytíženosti sanitky.

MUDr. Petra Eclerová
vedoucí oddělení
hygieny zdravotnických zařízení,
desinsekce a deratizace