Tříkrálový čaj
20. ledna 2020 Aktuálně

Tříkrálový čaj

Po několikaletém hostování Tříkrálového čaje v prostorách jídelny Sansimon jsme se letos s asistenty Tříkrálové sbírky na 4 hodiny zabydleli v edukační místnosti Oblastní charity Rajhrad. Ve svém, tak říkajíc doma.

Téměř 30 asistentů z modřického a rosického děkanátu přijalo naše pozvání na popovídání a sdílení zpětné vazby nad malým občerstvením. Bylo to krásné setkání plné lidské hřejivosti a vděku. Zaznělo několik emotivních svědectví o lidské ochotě darovat a podílet se na společném díle. Někteří asistenti společně plánovali šití kostýmů pro koledníky. A všichni se svorně divili, jak dlouho již sbírka probíhá, a mnozí žasli i nad tím, jak dlouho se na ní podílejí oni sami. Někteří již od jejího prvopočátku...

... 20 let
... modřické a rosické děkanství
... 94 obcí
... 79 asistentů
... 743 skupinek
... 2 229 koledníků
... 44 000 požehnání pro domovy

Oblastní charita Rajhrad děkuje tříkrálovým asistentům za jejich obětavou práci a dárcům za vlídné přijetí koledníků a za finanční, materiální i duchovní dary.