Výtěžek Oblastní charity Rajhrad
28. ledna 2020 Aktuálně

Výtěžek Oblastní charity Rajhrad

4 716 871 Kč. To je celkový výtěžek Tříkrálové sbírky z obcí a měst, které patří pod naši Oblastní charitu Rajhrad. 65 % z této částky pak Charita Česká republika převede přímo na náš účet, který zodpovědně použijeme pro provoz našich služeb.

Všem dárcům děkujeme za štědrost a projev dobré vůle.

Mária Durkáčová

koordinátorka Dobrovolnického centra, sbírkový koordinátor
Tel.: 736 529 319 E-mail: 88EsRW8m~dnm5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ