Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Pavla Caudrová

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 739 389 215     adFjGKja%gBFO1.7~bGkO1p

Ing. Šárka Hotová

zástupce vedoucího ekonomického úseku, HR manažer Oblastní charity Třebíč
Tel: 731 605 022     %8EuRW.gahIkQOQl~.osTW7%WkvDRW7r

Petra Petrášová

ekonomka Oblastní charity Hodonín - zástupce ředitele
Tel: 534 001 250, 737 234 080     _.GBRWf_aknC5f56LTuyU~da95prRb~lW5pJ

Alena Hawerlandová

vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby
Tel: 567 563 675, 736 523 637     WerxRW.7d.EvR.8gc8m%C8~%78IkO1.7~bGkO1p

Jaroslava Šalomounová

asistentka ředitele
Tel: 731 402 783     ggBt3~4WHsAy0_e4YanBZd54Ys

Ludmila Kotvrdová

účetní OCH Brno
Tel: 545 210 672, 734 435 444     7nqwZ-546hGF82enW7c-SbdgT-uk87j7T-M

Bc. Katarína Durkáčová

vedoucí oddělení kanceláře ředitele
Tel: 545 426 610, 731 626 153     ~.qs-3bkaovjGK6j9hkmYZhaa8kmb

Lucie Březková

koordinátorka pobočky Radostín nad Oslavou, instruktorka
Tel: 730 193 505     6hCBVd~fW5EkU~il4gm%Cj87~5prRb~lW5pJ

Mgr. Jana Jarošová, DiS.

pověřena vedením NZDM Klub Čas
Tel: 739 247 942     58AkO85j-lBFRYUSabFx5f2938Es-Z29g

Iveta Kopecká

Vedoucí PR a FR oddělení
Tel: 603 157 914     4orDRWag_.puRYUSakrlZ12938Es-Z29g

Hana Obořilová

vedoucí oddělení Správa, vedoucí ekonomického úseku, ekonom
Tel: 519 331 441, 605 233 402     38AkO~6g~byy.Z4WH9EoT-5nT-uk87j7T-M

Mgr. Jana McComb

projektový manažer
Tel: 736 523 674     _kBtV9jqVX~r52ef4gkmYZhaa8kmb

Bc. Zdislava Součková

zástupce ředitele pro služby sociální péče, vedoucí CHPS Kamenice
Tel: 736 523 654     g_vC2Zl7TlBET9enW7c-07.dWonhT65j4mnhTj

Oddělení A - hospic, 1. patro

Tel: 547 232 223, 731 124 473    

Bc. Jaroslava Valová, DiS.

vedoucí Charitní pečovatelské služby Znojmo
Tel: 731 402 781     YaCCQOQr9hww5W7%WkvDRW7r

Dana Popelářová

účetní OCH Brno
Tel: 545 210 672, 734 435 444     Z8AkO%eh0enB5f56LToB4~2938Es-Z29g

Mgr. Petr Konzal

zástupce ředitele pro komunikaci a technickou podporu
Tel: 545 426 622, 603 116 622     _.GBO9efg8yjGK6j9hkmYZhaa8kmb