Aktuálně

Pozvánka na divadelní inscenaci
29. června 2020 Aktuálně

Pozvánka na divadelní inscenaci

Divadelní inscenace Půlnoc v pohraničí se tematicky vrací k historické události, která se odehrává jen pár desítek minut před a po půlnoci ze 3. na 4. května roku 1950 v kostele sv. Vavřince. Zbývá jen pár hodin do plánovaného vyklizení kláštera v česko-německém pohraničí. Emočně vypjaté drama s detektivním nádechem rozkrývá osudy lidí různého vyznání, vzdělání i původu, odhaluje hrdinské činy, strach, zradu i lež.

Zahradní posezení pro klienty Chráněného bydlení sv. Luisy
28. června 2020 Aktuálně

Zahradní posezení pro klienty Chráněného bydlení sv. Luisy

V Chráněném bydlení sv. Luisy včera proběhla akce určená klientům, spojená se zahradním posezením a společným grilováním. Za normálních okolností by se setkání účastnily i rodiny klientů, v tomto období jsme se však přizpůsobili aktuálním podmínkám a opatřením, proto v souladu s bezpečnostními předpisy proběhla zahradní slavnost v komorním duchu.

Pozvání k oslavě dvou nejdražších srdcí
15. června 2020 Aktuálně

Pozvání k oslavě dvou nejdražších srdcí

Sestra Františka spolu s ostatními sestrami Těšitelkami s radostí zve všechny zájemce na oslavu dvou nejdražších srdcí. 

Opět poskytujeme canisterapii
2. června 2020 Aktuálně

Opět poskytujeme canisterapii

Pejsci se po pauze způsobené nouzovým stavem vrací k nám do hospice. Tato forma terapie umožňuje lidem fyzický kontakt se psy, kteří prošli speciálním výcvikem. Klientům a pacientům napříč všemi našimi službami přináší dobrou náladu a probouzí v nich emoce.

Návštěvy v Chráněném bydlení sv. Luisy
25. května 2020 Aktuálně

Návštěvy v Chráněném bydlení sv. Luisy

Vzhledem k avizovanému uvolnění opatření vlády ČR bude možné od 25. 5. 2020 obnovit návštěvy našich klientů v Chráněném bydlení sv. Luisy.

Na vlně pomoci proti bezmoci: Rozpočet paní Heleny
16. května 2020 Charita Česká republika

Na vlně pomoci proti bezmoci: Rozpočet paní Heleny

Díky darům shromážděným na kontě Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci už dostali první lidé, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb, přímou finanční pomoc. Na Charitu Česká republika se obrátila i paní Helena, která sama vychovává sedm dětí, s nimiž nyní musela zůstat doma. Už předtím byl rodinný rozpočet napjatý; teď hrozilo, že se úplně zhroutí.

10. dubna 2020 Aktuálně

Aktuální postup při návštěvách hospice před vstupem na oddělení

Snažíme se zabezpečit maximální ochranu pacientů, personálu i vás, kteří své blízké navštěvujete.

Postup při provedení odběru u pacienta před přeložením do pobytové sociální služby
3. dubna 2020 Aktuálně

Postup při provedení odběru u pacienta před přeložením do pobytové sociální služby

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. března 2020 nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě s účinností ode dne 30. března 2020, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

Návštěvy v hospici
2. dubna 2020 Aktuálně

Návštěvy v hospici

Jak víte, jako hospic jsme aktuálně jediným zařízením, které umožňuje návštěvy pacientů. Snažíme se v tomto ohledu za současné situace zabezpečit maximální ochranu pacientů, personálu i vás, kteří své blízké navštěvujete.

Duchovní krizová pomoc po telefonu
23. března 2020 Aktuálně

Duchovní krizová pomoc po telefonu

Česká biskupská konference, která je zřizovatelem Charity, reaguje na aktuální mimořádnou situaci a nabízí věřícím duchovní (i psychologickou) pomoc na telefonu po celé České republice.