Koleda skončila, podpořit nás však můžete až do konce dubna
25. ledna 2021 Aktuálně

Koleda skončila, podpořit nás však můžete až do konce dubna

Tříkrálová koleda, která letos probíhala netradičně, skončila úderem včerejší půlnoci. Nyní již rozpečeťujeme stacionární kasičky a brzy Vám dáme vědět více o výsledcích a radosti, která se přetaví v KONKRÉTNÍ pomoc všem potřebným. DÍKY VÁM.                     

Finančním darem s námi pomáháte kvalitně pečovat o pacienty lůžkového a mobilního hospice, klienty Charitní záchranné sítě, klienty Chráněného bydlení sv. Luisy, Charitní pečovatelské služby a pacienty Domácí zdravotní péče. Dále přispíváte k rozvoji služeb a zařízení. Na celorepublikové úrovni pak výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá všem potřebným v jednotlivých službách.
 
Na naší webové stránce věnované Tříkrálové sbírce zjistíte, že stále můžete přispět – až do konce dubna. Do stacionárních kasiček už to nepůjde, ale prostřednictvím sbírkového účtu, QR kódu a on-line kasičky ano. Na stránce najdete také tříkrálová videa, která jsme zveřejnili, a další, která pro Vás chystáme. Tak zůstaňte s námi. DĚKUJEME