Výsledek letošní Tříkrálové sbírky velmi mile překvapil!
1. března 2021 Aktuálně

Výsledek letošní Tříkrálové sbírky velmi mile překvapil!

Tříkrálová sbírka je krásná a dlouholetá tradice, jejímž novodobým rozměrem je pomoc lidem v nouzi, kterou se nám daří realizovat díky příspěvkům, jež domácnosti poskytují. Skupinky koledníků chodí od domu k domu, vinšují štěstí, zdraví a žehnají příbytkům. Specifická forma dobrovolnictví v podobě každoročně pořádané Tříkrálové sbírky je ukázkou zapojení obrovského množství lidí, kteří spolupracují pro dobrou věc. Pomáhá nám k tomu okolo 88 asistentů a přes 2400 koledníků – někteří z nich dokonce již několik let za sebou. Bez nich by tato sbírka v takovémto rozsahu nemohla existovat. 

Trikralova_sbirka_DEKUJEME_TW_1500x500Letošní ročník byl „jiný“ v mnoha ohledech. Museli jsme se vzdát tradičního průběhu Tříkrálové sbírky v podobě chození koledníčků „od domu k domu“ a soustředit se na rozdávání radosti, lásky a požehnání online formou. 

Přesto byla solidarita lidí neuvěřitelná. Prostřednictvím stacionárních kasiček se vybralo 2 086 179 Kč. Na sbírkový účet s variabilním symbolem určeným pro Oblastní charitu Rajhrad doposud lidé poslali 542 229 Kč. 

„Neskutečně si vážíme vaší ochoty pomoci. Moc dobře si uvědomujeme, že je toto období náročné. Ačkoliv současnou situaci spojenou s pandemií nemoci covid-19 prožívá každý jinak, dotýká se každého z nás. Do Tříkrálové sbírky se již tradičně zapojili naši asistenti, kterým moc děkujeme za dlouhodobou a vytrvalou pomoc. Dále děkujeme našim zaměstnancům, kteří šířili letáčky, a někteří z nich se zapojili ve svých obcích i osobně, jako například náš vedoucí technického úseku, pan Petr Kopřiva. Díky vám všem se podařilo to, v co jsme letos doufali jen potají – výtěžek nám opět pomůže realizovat charitní cíle pro tento rok. 

Ráda bych zmínila, že Tříkrálová sbírka stále ještě probíhá online. Naši činnost můžete podpořit prostřednictvím sbírkového účtu se specifickým variabilním symbolem nebo využít online kasičky na stránce trikralovasbirka.cz. Vaše příspěvky můžete zasílat až do 30. 4. Každá koruna pomáhá a žádná pomoc není malá. Moc vám všem děkujeme, posouváte nás dál,“ dodává s vděčností a úctou pracovnice propagace Oblastní charity Rajhrad, Jana Janoutová. 

Záměry Oblastní charity Rajhrad

002412

– Zajištění provozu soc. služby, která tvoří nedílnou součást komplexní péče o klienty Oblastní charity Rajhrad, 150 000 Kč.
– Odkoupení 4 ks automobilů terénních služeb po skončení leasingu v roce 2021, 520 000 Kč.
– Fond pro individuální pomoc50 000 Kč.
– Rekonstrukce a vymalování Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, 1 000 000 Kč