Adresář

Ing. et. Bc. Radmila Táborská

vedoucí s sociální pracovník Sociální rehabilitace Atta
Tel: 605 471 825, 571 672 709     ~8quRWj7XhEC1Z4WHonv33p4YanBZd54Ys

Mgr. Šárka Tauchmanová

klíčová pracovnice
Tel: 491 616 381, 605 202 590     6eHl1~4WH-uk87j7Zdkmb

Lenka Tejkalová

pracovník sociálních služeb

Bc. Marie Teplá

poradce rané péče, sociální pracovník aktivizační služby
Tel: 731 598 867     88EsVWj__enjGKa%TaxhTZhaa8FhTj

Ivo Tesař

pracovník v sociálních službách

Jitka Těšíková

osobní asistentka

Bc. Barbora Tětková

sociální pracovník
Tel: 732 895 809    

Kristýna Therová

koordinátorka pro komunikaci s dárci projektu Dáme věcem další šanci a Provoz 13
Tel: 608 919 271     aarB5f56LTsmY1b4Ys

Bc. Petra Thiemlová, DiS.

managerka sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení, vedoucí střediska
Tel: 553 623 171, 607 985 622     aavo3-enW7c-T65j4mny6Zl7T-M

Alena Tibitanzlová

pracovník v sociálních službách služby Bary Ambrela
Tel: 734 799 081     X8EIR_6j0enjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p

Bc. Šárka Tichá, DiS.

vedoucí střediska
Tel: 603 408 652     a.EobZ2%~8oI434WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Ing. Soňa Tichá

zástupce vedoucí ek. odd., účetní, rozpočty
Tel: 377 221 540, 731 433 014     %hAkOd~938m%C27%_5prRb~lW5pJ

Bc. Tereza Tichá

sociální pracovník
Tel: 734 435 307     a.EobZ2l4-ukQOQc35uuO15j4mnCO1p

Bc. Terezie Tichá, DiS.

Vedoucí RC Kopretina, pracovník v sociálních službách
Tel: 327 323 327, 733 741 171     a.Eob794abprRYUS6akr1W77~bGk9W7r