Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Petr Jašek, MBA

ředitel Oblastní charity Třebíč
Tel: 568 408 471, 608 710 048     _.GBO85k0dm%Cdh_XbphT65j4mnhTj

Ing. Josef Gajdoš

ředitel Oblastní charity Břeclav
Tel: 519 331 444, 603 235 220     5hFoWW_75_BCQOQ8~.pvRf2938Es-Z29g

Bc. Václav Salajka

ředitel Oblastní charity Hodonín
Tel: 534 001 250, 737 234 099     c8pvRf2kWent1Z4WHaBn5.~fT-uk87j7T-M

Ing. Hana Fexová

ředitelka Oblastní charity Jihlava
Tel: 736 523 639, 567 563 671     38AkO49p-onjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r

Recepce Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

hlavní kontakt do hospice - telefonistka, recepční, přepojování hovorů
Tel: 547 232 223    

Mgr. Evžen Adámek

ředitel
Tel: 604 294 175, 515 220 768     0oMo4W5-WfruQOQr9hww5W7%WkvDRW7r

Jitka Rotterová

asistentka Odboru Služby Brno
Tel: 545 426 620     5bGuRWhgamrB5f56LToB4~2938Es-Z29g

Jana Boudná, DiS.

vedoucí zařízení - toho času zastupovaná Mgr. Janou Jarošovou, DiS.
Tel: 739 389 198     58AkO0emZgnjGKja%gBFO1.7~bGkO1p

Ing. Rostislav Lavička

zástupce ředitele, hlavní ekonom, vedoucí Střediska sv. Matouše
Tel: 733 620 727, 568 408 475     ~hFDZcb7c5yk.77cW7c--b984-kmYZhaa8kmb

Marie Salajková

personalistka OCH Hodonín
Tel: 731 130 787, 534 001 252     88EsVWi778wu5f56LTuyU~da95prRb~lW5pJ

Bc. Petr Šíma

hlavní ekonom
Tel: 567 563 671, 734 435 213     _.GBOc~eW7c-07.dWonhT65j4mnhTj

Mgr. Zdeněk Strašák

ředitel Oblastní charity Rajhrad
Tel: 739 389 101, 547 232 223     g_rxV92kaknCR94WHkntYb5-T-uk87j7T-M

Mgr. Radka Růžičková

zástupkyně ředitele, manažerka pro řízení lidských zdrojů
Tel: 604 294 189     ~8quRWhmgbpu5f56LTMx58cgT-uk87j7T-M

Bc. Anna Kalová

zástupkyně ředitele
Tel: 737 230 852     WgAkO95d-onjGK6dWgFu5W7%WkvDRW7r

Barbora Boháčová

vedoucí úseku zdravotních a hospicových služeb
Tel: 777 755 435, 566 626 041     X8El5b54XhukT~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys