Adresář

Mgr. Zdeněk Strašák

ředitel Oblastní charity Rajhrad
Tel: 739 389 101, 547 232 223     g_rxV92kaknCR94WHkntYb5-T-uk87j7T-M

Ing. Michal Šustr

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 739 389 299     8bprR-2kblGBQOQjWcuBR22938Es-Z29g

MUDr. Lucie Světláková

primářka Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Tel: 731 642 472     7npsVWin0myk1~l7VX~BR8.jW_kmYZhaa8kmb

P. Ing. Mgr. Jan Zachoval, CSc.

nemocniční kaplan
Tel: 731 428 336    

Eva Žilková

vedoucí domácí zdravotní péče
Tel: 737 220 084     0onhb7bc-onjGKh75aEkUW7%WkvDRW7r

Bc. Kateřina Zoufalá, Dis.

vedoucí odlehčovacích služeb, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Tel: 737 230 774     68Go87d7TsBEWZb7VX~BR8.jW_kmYZhaa8kmb